Ellen Van De Vijver

E-mail
ervdevij.vandevijver@ugent.be
Telefoon
09 264 58 69
Categorie
zelfstandig academisch personeel
doctorassistent
Opleidingsonderdelen
Geostatistiek
Environmental Inventory Techniques
Geostatistiek
Bodem- en grondwatersanering
Milieutechnologie: bodem

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Omgeving

Functie
docent
doctor-assistent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 264 58 69
Telefoon Secretariaat
09 264 60 53

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.