Emmelien Merchie

E-mail
emmelien.merchie@ugent.be
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
doctor-assistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 2de verdieping lokaal 103
Telefoon
09 331 03 17
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.