Rob De Staelen

E-mail
rob.destaelen@ugent.be
Telefoon
09 332 47 16
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
UZ medewerker
Onderzoeksdisciplines
Differentiaalvergelijkingen en wiskundige natuurkunde
Financiële wiskunde
Wiskundige modellering

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon
09 332 47 16
Telefoon Secretariaat
09 264 33 66

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.