Christophe Vandeviver

E-mail
christophe.vandeviver@ugent.be
Telefoon
09 264 97 03
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Theoretische perspectieven en paradigmata
Fenomeenanalyses inzake criminaliteit, daders en slachtoffers
Slachtoffers en beleid inzake slachtoffers

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
docent tenure track
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 97 03
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.