Christophe Vandeviver

E-mail
christophe.vandeviver@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Bachelorproef
Project actuele criminologie
Bijzondere vraagstukken: Spatiotemporele criminologie
Spatiotemporal Criminology

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
docent tenure track
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Spreekuren
ma 08.00 - 09.00
Telefoon
09 264 67 38
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.