Orphée De Clercq

E-mail
orphee.declercq@ugent.be
Telefoon
09 331 19 38
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Mathematische en computationele taalkunde
Datamining
Natuurlijke taal verwerking
Opleidingsonderdelen
Computer Assisted Language Learning
Digital Communication Management

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
doctor-assistent
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 331 19 38
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.