Orphée De Clercq

E-mail
orphee.declercq@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Computer Assisted Language Learning
Digital Communication Management

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
docent tenure track
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon
09 331 19 38
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.