Dirk Van Braeckel

E-mail
dirk.vanbraeckel@ugent.be
Telefoon
09 332 03 86
09 332 35 42
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
vakgroepmanager
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - verdieping 6
9000 Gent
Werkplaats
6de verdieping lokaal 029
Telefoon
09 332 03 86
09 332 35 42
Telefoon Secretariaat
09 332 36 28

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.