Caroline Van Geeteruyen

E-mail
caroline.vangeeteruyen@ugent.be
Telefoon
09 264 37 54
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
hoofdmedewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. F
9000 Gent
Werkplaats
Blok F - Resto, Eerste verdieping lokaal 003
Telefoon
09 264 37 54
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.