Kasper Raus

E-mail
kasper.raus@ugent.be
Categorie
gastprofessor
UZ medewerker
Onderzoeksdisciplines
Bio-ethiek
Opleidingsonderdelen
Grondige studie van vraagstukken uit de ethische theorievorming

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
gastprofessor
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Functie
Klinisch gastprof.
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 42 - verdieping 5
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 332 36 28

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.