Hilde Peleman

E-mail
hilde.peleman@ugent.be
Telefoon
09 264 47 57
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
hoofdmedewerker
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Werkplaats
S9, 2de verdieping lokaal 015
Telefoon
09 264 47 57
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.