Leen Bruijneel

E-mail
leen.bruijneel@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Taaldidactiek
Duitstalige literatuur
Onderwijstechnologie

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
taallector
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 051
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.