Joris De Corte

E-mail
joris.decorte@ugent.be
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Sociaal werk en sociaal beleid

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Functie
doctor-assistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 62 91
Telefoon Secretariaat
09 264 91 27
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.