Tony Ruyssen

E-mail
tony.ruyssen@ugent.be
Telefoon
09 243 24 94
Categorie
lector of hoofdlector
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Zuiveltechnologie
Conserveringstechnologie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

Functie
hoofdlector
Adres
Valentin Vaerwyckweg 1, Schoonmeersen - gebouw C
9000 Gent
Werkplaats
Gebouw C, gelijkvloerse verdieping lokaal 064
Telefoon
09 243 24 94
Telefoon Secretariaat
09 264 61 77
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.