Koen Tyberghein

E-mail
koen.tyberghein@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel IOF
wetenschappelijk personeel VIB
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biochemie en Microbiologie

Functie
business developer
VIB-staff scientist
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde
Telefoon
0498 63 77 86
Telefoon Secretariaat
09 264 52 34
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.