Lieve Jooken

E-mail
lieve.jooken@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Vertaalwetenschap
Literaire vertaalwetenschappen
Nieuwe tijd (xvie-xviiie eeuw)
Opleidingsonderdelen
Bachelorproef
Engels: taalpraktijk C
Engels: cultuurgeschiedenis van het taalgebied
Engels: tekstvaardigheid
Engels: maatschappelijke ontwikkelingen in het taalgebied
Onderzoekstaak

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
hoofddocent
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.