Fien Danniau

E-mail
fien.danniau@ugent.be
Telefoon
0497 15 01 50
Categorie
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
wetenschappelijk medewerker
onderwijsbegeleider
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
9000 Gent
Werkplaats
Ufo, 3de verdieping lokaal 007
Telefoon
0497 15 01 50
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.