Jennifer Callebaut

E-mail
jennifer.callebaut@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
academisch consulent

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
Acad.consulent
praktijkassistent
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.