Eddy De Raedt

E-mail
eddy.deraedt@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
academisch consulent

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
Acad.consulent
praktijkassistent
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.