Marc Delghust

E-mail
marc.delghust@ugent.be
Categorie
doctorassistent
Onderzoeksdisciplines
Vocht- en warmtetransport in gebouwen
Duurzaam bouwen

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw

Functie
doctor-assistent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B4
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 37 42

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.