Steven De Meester

E-mail
steven.demeester@ugent.be
Telefoon
056 24 12 36
0472 25 87 71
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Chemische engineering
Unit Operations
Milieuzorg en MER

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
hoofddocent
Adres
Gr.Karel.de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
Telefoon
056 24 12 36
0472 25 87 71
Telefoon Secretariaat
0478 94 30 88
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.