Stijn Derammelaere

E-mail
stijn.derammelaere@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Onderzoeksdisciplines
Elektrische machines en transformatoren en aandrijftechniek
Mechatronica
Controle

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Gr.Karel.de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.