Geertrui Hofman

E-mail
geertrui.hofman@ugent.be
Telefoon
09 264 37 15
0475 57 15 86
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
vakgroepsecretaris
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 023
Telefoon
09 264 37 15
0475 57 15 86
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.