Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering

Functie
hoofddocent
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 46
9052 Zwijnaarde
Telefoon
0498 23 58 04
09 264 65 36
09 331 04 44
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.