Stefaan Cottenier

E-mail
stefaan.cottenier@ugent.be
Telefoon
0498 23 58 04
09 264 65 36
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
student
Onderzoeksdisciplines
Gecondenseerde materie: structurele, mechanische en thermische eigenschappen
Gecondenseerde materie: elektronische structuur, elektrische, magnetische en optische eigenschappen
Materiaaleigenschappen
Opleidingsonderdelen
Nucleaire methoden in het materiaalonderzoek
Computationele materiaalfysica
Computationele materiaalfysica
Vakdidactiek fysica II

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektrische Energie, Metalen, Mechanische Constructies en Systemen

Functie
hoofddocent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 913
9052 Zwijnaarde
Telefoon
0498 23 58 04
09 264 65 36
Telefoon Secretariaat
09 264 34 18

Directie Informatie- en Communicatietechnologie
Afdeling Onderwijstechnologie

Functie
postdoctoraal medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Telefoon
09 264 65 36
Telefoon Secretariaat
09 264 47 31

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.