Els Biesemans

E-mail
els.biesemans@ugent.be
Telefoon
09 264 38 00
Categorie
vrijwillige medewerker
Onderzoeksdisciplines
Literaire vertaalwetenschappen
Gender en literatuur
Queer studies

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 38 00
Telefoon Secretariaat
09 264 40 64
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.