Frederik Leire

E-mail
frederik.leire@ugent.be
Telefoon
09 264 49 84
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen

Functie
hoofdmedewerker
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 3de verdieping lokaal 060
Telefoon
09 264 49 84
Telefoon Secretariaat
09 264 33 66
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.