Philip De Smedt

E-mail
philip.desmedt@ugent.be
Categorie
gastprofessor
Opleidingsonderdelen
Bedrijfsproject
Ontwerp van chemische productie-eenheden

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 70A
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 58 30

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.