Marjan Doom

E-mail
marjan.doom@ugent.be
Telefoon
09 264 49 31
09 264 98 12
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Klinische diergeneeskunde
Diergeneeskundige morfologie en pathologie

Entiteit

Entiteit Academisch Erfgoed en Archief
Gents Universiteitsmuseum

Functie
coördinator erfgoedcollecties
Adres
Krijgslaan 281, S30
9000 Gent
Telefoon
09 264 49 31
09 264 98 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.