Brecht De Smet

E-mail
brecht.desmet@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
Opleidingsonderdelen
Politiek van het hedendaagse Midden-Oosten
Politics of Development

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
postdoctoraal onderzoeker
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 69 19

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.