Inez Buyck

E-mail
inez.buyck@ugent.be
Telefoon
09 264 64 19
Categorie
praktijkassistent
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Ontwikkelingspsychologie

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Functie
praktijkassistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 5de verdieping lokaal 061
Telefoon
09 264 64 19
Telefoon Secretariaat
09 264 64 14

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Werk, Organisatie en Samenleving

Functie
praktijkassistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 64 56

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon
09 264 64 19
Telefoon Secretariaat
09 264 91 27

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.