Anneleen Spiessens

E-mail
anneleen.spiessens@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Opleidingsonderdelen
Frans: cultuurgeschiedenis van het taalgebied
Frans: maatschappelijke ontwikkelingen in het taalgebied

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
docent tenure track
Adres
Groot-Brittanniƫlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.