Sofian De Clercq

E-mail
sofian.declercq@ugent.be
Categorie
vrijwillige medewerker

Entiteit

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B3
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 34 12

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.