Désirée Schyns

E-mail
desiree.schyns@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Franstalige literatuur
Literaire vertaalwetenschappen
Opleidingsonderdelen
Vertaling in het Nederlands
Frans: vertaling
Frans: gespecialiseerde vertaling I

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie

Functie
hoofddocent
Adres
Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 19 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.