Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Coupure Links 653, geb. F
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 90 01
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.