Annelies Decloedt

E-mail
annelies.decloedt@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Hart- en bloedvaten
Klinische diergeneeskunde
Diergeneeskundige fysiologie, pathofysiologie en biochemie
Opleidingsonderdelen
Klinische en communicatieve vaardigheden I
Klinische en communicatieve vaardigheden II
Klinische en communicatieve vaardigheden III
Klinische en communicatieve vaardigheden IV

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren

Functie
docent tenure track
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 7
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 76 07

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.