Mara Santi

E-mail
mara.santi@ugent.be
Telefoon
09 264 40 43
09 264 40 45
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Hedendaagse letterkunde
Narratologie
Teksteditie en editiewetenschap; boekwetenschap
Opleidingsonderdelen
Italiaanse taalvaardigheid II
Italiaanse letterkunde: bijzondere vraagstukken I
Italiaanse taalvaardigheid III
Seminarie Italiaanse letterkunde
Italiaanse letterkunde III
Italiaans: literatuur van het taalgebied

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
hoofddocent
vakgroepvoorzitter
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, gelijkvloerse verdieping lokaal 019
Telefoon
09 264 40 43
09 264 40 45
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.