Valentine Martlé

E-mail
valentine.martle@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Inwendige Ziekten Grote Huisdieren

Functie
onderwijsbegeleider
praktijkassistent
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 7
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 75 84
Telefoon Secretariaat
09 264 76 07
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.