Rik Van Deun

E-mail
rik.vandeun@ugent.be
Telefoon
09 264 44 20
0496 55 39 15
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Spectroscopie
Chemie van clusters, colloïden en nanomaterialen
Coördinatiechemie
Opleidingsonderdelen
The f-elements
Algemene en anorganische chemie: structuur
Algemene en anorganische chemie: reactiviteit en analyse

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
hoofddocent
Adres
Krijgslaan 281, S3
9000 Gent
Werkplaats
S3, 2de verdieping lokaal 026
Telefoon
09 264 44 20
0496 55 39 15
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.