Lieven Van Meulebroek

E-mail
lieven.vanmeulenbroek@ugent.be
Telefoon
09 264 73 40
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Plantenfysiologie
Metabolomics
Massaspectrometrie

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Functie
postdoctoraal onderzoeker
Adres
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 73 40
Telefoon Secretariaat
09 264 74 51

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.