Lieven Van Meulebroek

E-mail
lieven.vanmeulenbroek@ugent.be
Telefoon
09 264 73 40
Categorie
gastprofessor
uitzendkracht
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Functie
Onbezold. gastprof.
Uitzendkracht
Adres
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke
Telefoon
09 264 73 40
Telefoon Secretariaat
09 264 74 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.