Jan De Smet

E-mail
janm.desmet@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Biologie van de micro-organismen
Algemene chemie
Biochemie
Toegepaste biochemie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

Functie
hoofddocent OP3
Adres
Graaf Karel de Goedelaan 2B, Geb.A
8500 Kortrijk
Telefoon
056 32 20 09
Telefoon Secretariaat
09 264 61 77
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.