Filip Van Bockstaele

E-mail
filip.vanbockstaele@ugent.be
Telefoon
0498 24 44 63
09 264 62 09
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Reologie en sensorische analyse

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

Functie
docent
onderzoeksdirecteur
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 033
Telefoon
0498 24 44 63
09 264 62 09
Telefoon Secretariaat
09 264 61 77
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.