Sofie Vanherpen

E-mail
sofie.vanherpen@ugent.be
Telefoon
09 264 38 87
Categorie
doctoraatsstudent
administratief en technisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
Doctoraatsstudent
Adres
Sint-Hubertusstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15

Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Universiteitsbibliotheek

Team
Metadata
Functie
catalograaf
Adres
Sint-Hubertusstraat 8
9000 Gent
Telefoon
09 264 38 87
Telefoon Secretariaat
09 264 38 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.