Karen De Coene

E-mail
karen.decoene@ugent.be
Telefoon
09 264 47 86
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Cultuurgeschiedenis
Wetenschapsgeschiedenis

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geografie

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 2de verdieping lokaal 029
Telefoon
09 264 47 86
Telefoon Secretariaat
09 264 46 95

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.