Bart Mesuere

E-mail
bart.mesuere@ugent.be
Telefoon
09 264 48 91
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Computationele biologie
Bio-informatica
Opleidingsonderdelen
Datavisualisatie

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Werkplaats
S9, 1ste verdieping lokaal 016
Telefoon
09 264 48 91
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.