Katrien De Graeve

E-mail
katrien.degraeve@ugent.be
Telefoon
09 264 38 21
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Onderzoekstaak

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
hoofddocent
Adres
Rozier 44
9000 Gent
Werkplaats
Plateau - Rozier, gelijkvloerse verdieping lokaal 131
Telefoon
09 264 38 21
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.