Katrien De Graeve

E-mail
katrien.degraeve@ugent.be
Telefoon
09 264 38 21
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Sociologie van het gezin
Sociale en culturele antropologie
Etniciteit en migratiestudies
Opleidingsonderdelen
Gender en diversiteit
Gender en diversiteit

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 4de verdieping lokaal 017
Telefoon
09 264 38 21
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.