Wolter Prins

E-mail
wolter.prins@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Bio-energieproductie
Bioprocestechnologie
Process engineering en intensificatie

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
ZAP-v.gez.act.-onbez
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.