Klaar Vanopstal

E-mail
klaar.vanopstal@ugent.be
Telefoon
09 264 38 84
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Mathematische en computationele taalkunde
Lexicologie en lexicografie
Datamining

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Letteren en Wijsbegeerte

Functie
directiemedewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, gelijkvloerse verdieping lokaal 051
Telefoon
09 264 38 84
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.