Luc Van Ootegem

E-mail
luc.vanootegem@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Milieu-economie en management
Sociaal-economisch beleid

Entiteit

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie

Functie
gewoon hoogleraar
Adres
Sint-Pietersplein 6
9000 Gent
Werkplaats
Sint-Pietersplein 6, 1ste verdieping lokaal 004
Telefoon
09 264 32 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.