Tine Brouckaert

E-mail
tine.brouckaert@ugent.be
Telefoon
09 264 98 38
Categorie
administratief en technisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Cultuurwetenschappen
Podiumkunsten
Etniciteit en migratiestudies

Entiteit

Directie Bestuurszaken
Beleidscel Diversiteit en Gender

Team
Diversiteit en Gender
Functie
directiemedewerker
Adres
Lammerstraat 35
9000 Gent
Telefoon
09 264 98 38
Telefoon Secretariaat
09 264 32 39
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.