Noel Klima

E-mail
noel.klima@ugent.be
Telefoon
09 264 67 32
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Criminologie

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon
09 264 67 32
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.