Stijn Daenekindt

E-mail
stijn.daenekindt@ugent.be
Telefoon
09 264 91 63
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksdisciplines
Methodologie en onderzoekstechnologie van de sociale wetenschappen
Cultuursociologie
Sociale differentiatie, stratificatie, en sociale mobiliteit

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Sociologie

Functie
postdoctoraal onderzoeker
Adres
Korte Meer 3
9000 Gent
Telefoon
09 264 91 63
Telefoon Secretariaat
09 264 67 96

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.