Lien Claes

E-mail
lien.claes@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
Onderzoeksdisciplines
Orthopedagogiek

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Orthopedagogiek

Functie
praktijkassistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 03 10
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.